L'ASSOCIAZIONE
 
il Sidicino
 
Indice per autore
 
Indice Esterina De Rosa
 
 

Stornelli a «dispiettu»

 

raccolti da Esterina De Rosa

Mattulu ventulieru che vai facennu
Sta figliulella che te vonnu rà
La puoi tenè n'pensieru che nun l'ai
Vavattenne pe sti masti fini
Fattella fa na ninna re legname
Te la puorti rendu na' stanza scura
Te la rimiri quannu sulu stai
Miseru me e chi m'aggiu pigliatu.
*****
Auciegliu che fuggisti ra ru niru
Ce isti a 'cchelle parti cciù luntanu
Ce la tenivi na ninna vicinu
Nun l'hai saputa niente riguardare
Portela pe' pirocca a ru mercatu
A vinni pe' cucozza genovese.
*****
Appena che trasu salutu le mura
Po ce salutu chi rendu ce sta
Ce sta na ninna che è tantu tenace
Nisciunu amante l'a puta arredduce
Poi ce vacu ì ccu ssangu roce
Ogliu verè si se fa capace
Si nun se fa capace cu lu sangu roce
M'paccia a la porta soia piantu na croce.
*****
Facciate a la finestra tutta quanta
Figlia de tavernaru tutta seronta
Figliola settecientu ve chiamate
settecientu 'nnammurati avite
Quannu ce ate alla chiesa a spusà
Re settecientu nisciunu n' avite
Ammaritete ammaritete cuccumella
Mo che ri nnammurati fannu folla.
*****
Facci gialluta fatte ru tautu
Rendu ce mitti sta facci malata
N'capu re gliannu te ce truovi prutu
E i me ce trovu ricca e ammaritata.
*****
Quannu amava vui ne amava cientu
Amava lu biundinu pe spassatiempu.
*****
Cumpietti cumpietti
Tutti e dui rend'a ru liettu
Tanti anni ce pozzenu sta
Finchè se pozzenu nfracità.
*****
Lei: Statte zittu tu ciucciu che ragli
Si vengu llocu te mettu la vriglia
Si vengu locu me mettu a cavagliu
E te facciu girà tutt' a curtiglia
te metto 'a vriglia e te levo 'u capezzone,
pecchè tu si 'u ciuccio e i 'u padrone.
L'altra: E statte zitta campeca pelosa,
quanno cammini me scupi la casa.
Statte zitta pecura meccosa
Levete ru muccu ra ru nasu
Tieni 'na faccia quant'a 'na panara,
si bbona pe cupierchiu a 'na latrina.
Lei: Statte zittu piecuru re morre
Famme na tarantella cu ste corne
Statte zittu che nun sai cantà
Si vengu llocu te facciu scomparì
Tieni 'na faccia tutta spertusata,
pari nu cascaturo ca se cerne.
L'altra: Tieni la vocca comm'a 'na spurtella,
ce capano doi sàleme re fronne.
E senza ca t'allisci e ca te strusci,
chi à da esse bella cià da nasce.
Lei: E statte zitto ca me fai 'na pena,
pari nu cacciuttiello a la catena.
Tieni la capa comm'a 'na cucozza,
rento ce tieni le semienti pazze.
L'altra: Chi nun la vò sentì sta voce mia
S'appila l'aurecce cu la pece
Tannu se spila l'aurecce da la pece
Quannu ce va lu prete cu la croce
Lei: Lasseme passà stu cossastuortu
Che se lu porti lu fuocu e la timpesta
Tieni la faccia de la paglia iarza
La ncornatura re lu ove che tuzza.
*****
Che è, mugliera mia, che t'è succiesu?
Te veru sempe cu na mala cera.
Comm'a u verè na bona cera!
Me manni scauza, nura e maletrattata,
tanta roba i naggiu pigliata,
renari i nnaggiavuti e nu ne sprecu.
Si tu na grande ròte na pigliasti,
na bella femmena tieni pe mugliera.
Ma rent'a casa mia è pocu u pane
e i vizi la bellezza a te mantene.
Si te si scumpiratu e me campà,
nun te mettivi na bella femmena a piglià.
*****
Cavallu, si mme fai sta sagliutella
t'accattu 'u petturale e a sunagliera.
'A sunagliera a me nun m'abbisogna,
j vogliu 'u saccu 'e vrenna cu 'e sciuscelle.
*****
Tira, cumpagnu miu, tira la sega
stasera ce magnammu la saraga.
Chi se mangia la capu e chi la cora
a ru patrone miu chellu re miezu.

 

Esterina De Rosa
(da Il Sidicino - Anno XIII 2016 - n. 2 Febbraio)