L'ASSOCIAZIONE
 
il Sidicino
 
Indice per autore
 
Indice Esterina De Rosa
 
 

Filastrocche (parte II)

 

raccolte da Esterina De Rosa

Jammu jammu a Napuli 
e trumammu cientu cani.
E truvammu 'na signora
 ca frieva casu e ova.
“E dammille 'nu murzille
 ca ru portu a ru canille”.
Ru canille è tuttu rutt 
e cchiu sotta sta ru puzzu.
E ru puzzu è tuttu 'ncupu
 e cchiu sotta sta ru lupu.
E ru lupu è viecchiu, viecchiu
  e 'nse sape fa ru liettu,
ru liettu steva fattu
  jamm'a truvà ru iattu,
ru jattu int'o stallone
 jeva sunennu ru chitarrone
e la iatta int'a  cammisa
 se ne schiatta pe' la risa.

Ndeng, ndeng, ndeng
e so' muorti tutti i zingheri,
ce n'è rimastu unu 
 s'è jiutu a menà a fiume.

*****
'Ndeng, 'ndeng 'a campanella
se figliata 'a Marunnella
e cià fatto nu bellu figliolo
ca se chiamma Salvatore.
Salvatore salva noi,
salva tutti i figli tuoi.
Rimani matina me sossu priestu
e ce vacu a la nunziata
e ascontu Gesù Cristu
cu tante martellate.
Chellu sangue che scurrea
Matalena lu piangea.
Lu piangea cu n u bellu visu
Diu ciaccoglie 'mparavisu.
'Mparavisu le belle cose
chi ce va 'lla s'arreposa.
All'infernu le mala gente
chi ce va 'lla se ne pente.
Nun ce serve cchiu pentì
chi è trasutu nun po scì.

*****
Ninna nanna, 'a nanna nun vene:
stu ninnu miu chi me lu mantene?
Me lu mantene Diu e la Maronna,
l'Angelu veglia e 'u ninnu miu s'addorme.
Suonnu che vieni pe' la cupa
stu ninnu rorme e 'a mamma soja s'aiuta,
suonnu che vieni pe' al via
stu ninnu rorme e 'a mamma soja s'abbia.
Ninna nanna, nunnarella,
ru gliupu s'a mangiata 'a pecurella:
se l'ha mangiata e nun se l'ha fernuta
ce n'è rimasta quant'a 'na furmica.
Suonnu ca ce vieni ra lu munte
piglia pallure 'e oru e ragli 'nfronte.
Ragli 'nfronte ma nun me ru fa male
pezze nun tengu pe' me lu sanare.
Suonnu che 'ngannasti lu lione,
adduormime stu ninnu pe 'ddoje ore.
Ninna nanna e 'u suonnu nun vene
chi ssa quale Signora lu mantene.
Suonnu suonnu, che trichi e n un vieni,
vieni a cavallu e nun venì a ppieri.
Si vieni a ppieri te struje le scarpe,
si te le struje d'oru te le facciu.
L'Angelu passa e l'Angelu è passatu
e chistu ninnu miu s'è ripusatu.
L'Angelu è passatu e se n'è gghiutu
e chistu ninnu miu s'è addurmutu.

****
Fùi Nicò  fùi Nicò
 sta na femmena che te vò
sta adderèto  all'auliva
fui Nicò che mo t'arriva

*****
'A palummella rossa
M'a pizzicat'u mussu
nu poch'e vinu russu
M'a fattu 'mbriacà
Manneggia ccà, manneggia llà
manneggia 'a pettul'e mammà.

*****
Caiazz ncoppa a tre mazze
scrocca na mazz e care Caiazz.

*****
Nunna nunna nunnarella
lu lupu sa mangiatu a pecurella
se la mangiata e nun se la fenuta
nunna nunna rellase n'è jiuta.

*****
E la luna e la stella
 e la casa e zi Martella
e lupu ncatenatu
piglia a mazzi e vatti ncapu
ma nun vatte tantu forte
ca si no gli rumpi la capoccia.
*****

(fine II parte)

 

Esterina De Rosa
(da Il Sidicino - Anno XIII 2016 - n. 1 Gennaio)