L'ASSOCIAZIONE
 
il Sidicino
 
Indice per autore
 
Indice Esterina De Rosa
 
 

Filastrocche (parte I)

 

raccolte da Esterina De Rosa

Pizzi pizzi trangulu
A morte re santrangulu
Pipi e curtigliucciu
Curtigliucciu re Serrafinu
Jetti a Napuli pe' bettuni
Ce n'avietti cienteuno
Cienteuno e nu turnese
Jesci fore calabrese
Glina, glina zoppa
Quanta penne puorti ncoppa
Ne puorti trentaquattu
Unu, dui, tre e quattu.

***
Seta setacciu/che bellu pane facciu
ru facciu cu ri fiuri/e se ri mangenu ri signuri,
lu faccio cu' l'ardita/e se lu mangia Margarita,
lu faccio cu lu fiore/e se lu mangia stu bello signore,
lu facciu a pezzariegli/pe' sta ninna accussi bella
e pe' nui puveriegli/pastunache e rafaniegli
Seta muleta/iamm'a Gaeta
A truva' zi' Catarina/si è morta e si è viva
Si è viva l'ammaritammu/si è morta la sutterrammu
Jammu jammu a Sessa/a ccavallu all'aucerta
l'aucerta nun puteva/e zi monecu cchiù vattea
Jammu cchiù ncoppa/truammu a iatta morta
A facemmo a felle a felle/a purtammu a zi' Sabella
Zi Sabella a cucinava/e ru soce s'a mangiava.

***
Le una e le dui e le tre minelle
A mamma, a figlia e zi' Carecarella
Pirì, pirì, pirì, pirì
Conta cummare mia ca sirici songu.

***
Sant'Antuono sant'Antuono
Teccute ru viecchiu e ramme ru nuovu
Rammigliu tantu forte
Che aggia scassà ru catinu ra porta.

***
Ru maestu e a' maesta
se mangeru a' rapesta
A rapesta nun sape re sale
e se mangeru a'nzalata
A'nzalata nun sape re uogliu
e ciameru mastu 'Mbruogliu
Mastu'Mbruogliu è iutu a messa
cu quattu principesse
Cu quattu mussi re ciucciu,
ciama a moglie re zi Carlucciu.

***
A figlia r'a ficuseccara
quannu cammina s'a ficusecchea
rice 'a figlia r'a ficuseccara
che quannu cammina 'nz'a ficusecchea.

***
A retu a na rimessa
sta nu preute che dice a messa
'o cche messa, 'o cche messa
schiaffu nu cauci 'ncoppa a fresca fossa
e me ne passu.

Ricci, ricci, rafanucci
tre zzetelle a la funtana:
una lava, una 'ncrespa
una varda e fa cucù
jesci e trasi
e cova tu!

***
Iesci iesci sole
scalenta 'mperatore
scanniello mio d'argiento
ca vale quattuciento.
Ciento cinquanta
tutta la notte canta
canta viola
lo masto de' scola.
Oi masto, oi masto
mannacenne priesto
ca scenne masto tiesto
co' lanze e co' e spate
da l'auciello accompagnato,
Sona sona zampugnella
ca t'accatto la vunnella
la vunnella de scarlato
si nun suoni te rompo la capa.

***
Cicirenella teneva 'na votte,
metteva 'a coppa e asceva 'a sotta.
Ne vencette quattu 'angelle,
chesta è a votte de Cicerenella.
Cicerenella teneva na mula,
tutta la notte 'a teneva a vettura.
Le metteva barda e sella,
chesta è la mula de Cicerenella.
Cicerenella teneva nu vagliu,
tutta la notte ce ieva a cavagliu.
Le metteva barda e sella,
chistu è u vagliu de Cicerenella.

***
Lunnerì ca lunnerò -Marterì ca nu' filò
Miercurì perdietti 'a rocca-Gioverì la ritruvai
Viernerì la 'ncunucciai- Sabbato levietti 'a vesta
Rummeneca me ne ietti pe' festa.

***
Arrivàimo alla taverna
ce faceremo 'na merenna
arrivàimo a 'o Spartimiento
se stuccareno 'e 'uarnemienti.
Rint'a curva 'e San Giuseppe
llà incuntraimu a zi' Peppe.
Arrivati 'o ponte 'e Capua
ce venette nu male 'e capa.
Arrivati a Santa Maria
llà incuntraimo a zi' Maria
Arrivati a Casagiove
cuminciaje nu pocu a cchiove.
Arrivati a Caserta
ce accattàimo doje 'nserte.
Finalmente a Mataluna
s'era fatta quasi ll'una.
Poi turnaremu a Tianu
tutti carrechi 'e renari.

(fine I parte)

Esterina De Rosa
(da Il Sidicino - Anno XII 2015 - n. 12 Dicembre)